Međimurska županija isplaćuje jednokratnu financijsku pomoć studentima

Međimurska županija isplaćuje jednokratnu financijsku pomoć studentima

Podijeli

Skupština Međimurske županije na dnevnom redu sjednice imala je odluku o financijskim potporama redovnim studentima za ovu akademsku godinu. Svim stanovnicima Međimurske županije koji studiraju u statusu redovnog studenta, na osnovi ove odluke isplaćuje se jednokratna godišnja potpora u iznosu od 600 kuna.

Na osnovi višegodišnjih statistika, može se očekivati da će se na javni poziv prijaviti između 2 200 i 2 250 studenata. Proces zaprimanja i obrade prijava jednim dijelom odvija se elektroničkim, a drugim dijelom fizičkim putem te se povjerava Upravnom odjelu za obrazovanje i kulturu. Odluka Županijske skupštine je preduvjet da se nakon zaprimanja i obrade podataka krene u isplatu naknada na račune studenata.

U proračunu je osigurano 1 400 000 kuna za ove jednokratne naknade.

Podijeli