Međimurska županija dijeli potpore za samozapošljavanje nezaposlenih osoba

Međimurska županija dijeli potpore za samozapošljavanje nezaposlenih osoba

Podijeli

Na stranicama Međimurske županije objavljene su izmjene i dopune programa potpora male vrijednosti – potpore za samozapošljavanje nezaposlenih osoba s područja Međimurske županije te javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora za samozapošljavanje po Programu potpora male vrijednosti – Potpore za samozapošljavanje nezaposlenih osoba s područja Međimurske županije.

Potpore se dodjeljuju temeljem Programa potpora male vrijednosti – Potpore za samozapošljavanje nezaposlenih osoba s područja Međimurske županije za poticanje poduzetništva u Međimurskoj županiji. Sredstva za provedbu ovog Programa osigurana su u proračunu Međimurske županije, gdje je za provedbu Programa potpora poduzetnicima, Potpore za samozapošljavanje osigurano 400.000,00 kn, temeljem poziva u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“. Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog javnog poziva smatraju se potporama male vrijednosti.

Podijeli