U Međimurju se pojavili čagljevi

U Međimurju se pojavili čagljevi

Podijeli

Prošlog vikenda su lovci lovačkog društva „Fazan“Draškovec odstrijelili čaglja. Prema dostupnim podacima, ovo je prvi službeno odstrijeljeni čagalj na području Međimurske županije. Lovniku društva Danijelu Granatiru pošlo je za rukom odstrijeliti čaglja u skupnom lovu. Nakon pregleda lovine ustanovljeno je da je odstrijeljen mužjak čaglja

Usporedbom zadnje šape nedvojbeno je utvrđeno da se radi o čaglju. Kako kaže Mladen Lacković, stručna osoba za provedbu Lovno gospodarske osnove, duže vrijeme se nagađalo da su se u Međimurju pojavili čagljevi, no ovim službenim odstrelom to je i potvrđeno. Izuzeta je lubanja čaglja koja će biti ocijenjena prema Pravilniku o ocjenjivanju trofeja. Pojava čaglja u lovištima naše županije stavlja pred lovce novu brigu kako sačuvati fond divljači pred ovim vrhunskim predatorom koji za sada nema neprijatelja te mu je omogućeno nesmetano razmnožavanje. Znanost je dokazala da se čagljevi mogu pariti, a samim tim i razmnožavati sa domaćim psima. Čagljevi su prirodni rezervoar različitih zoonoza poput bjesnoće, trihinelozae, alariozae i kao takvi su mogući širitelji zaraze jer često noću prilikom hranjenja obilaze prostore na kojima čovjek i domaći psi borave danju.

Podijeli