Liječničkim timovima u Prelogu darovan defibrilator i EKG uređaj

Liječničkim timovima u Prelogu darovan defibrilator i EKG uređaj

Podijeli

Gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek predao je na korištenje dva uređaja – defibrilator i EKG, koja će pomoći u radu medicinskim timovima u Domu zdravlja u Ambulanti Prelog.

Unutar Ambulante Prelog rade liječnici obiteljske i opće medicine, Diana Krešić, Ljubica Slaviček, Lidija Vidović Zvonar te Zrinko Karlović. Željeći poboljšati usluge koje nude, oni su nedavno osnovali i zajedničku, grupnu praksu, zaposlivši dodatno osoblje, čime će još više podići standard rada te kvalitetu i brzinu u radu s pacijentima u Gradu Prelogu.

Defibrilatori su uređaji koji analiziraju srčani ritam, daju glasovne upute spašavatelju na hrvatskom jeziku i omogućuju defibrilaciju. Potpuno su sigurni jer uređaj neće dozvoliti defibrilaciju osim u slučaju kada je 100 % sigurno da je unesrećeni u takvom stanju da mu samo defibrilacija može spasiti život.

Kupljeni EKG uređaj je profesionalni elektrokardiograf posebno osmišljen za kardiološke odjele i ambulante. Vrijednost ove donacije je 35 000 kuna.

Podijeli