Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi 2019. godini.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi 2019. godini.

Podijeli
Foto:Dino Varošanec

Međimurska županija objavila je JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi 2019. godini.

Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Međimurske županije u 2019. godini za ulaganja u poljoprivredi:

  • Potpora za građenje, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda.
    Potpora se dodjeljuje za građenje, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu mlijeka, mesa, voća, povrća, uljarica, žitarica i gljiva. Iznos potpore je 80% od ukupno prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 20.000,00 kuna.
  • Potpora za okrupnjavanje i povećanje posjeda poljoprivrednog zemljišta na poljoprivrednim gospodarstvima.
    Potpora se dodjeljuje obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu za kupnju ili zamjenu poljoprivrednog zemljišta radi okrupnjavanja postojećih parcela i povećanja ukupnih poljoprivrednih površina na poljoprivrednom gospodarstvu. Iznos potpore je 2.000,00 kn/ha za kupljeno ili zamijenjeno poljoprivredno zemljište, radi povećanja poljoprivrednog posjeda, odnosno 3.500,00 kn/ha ako je kupljeno ili zamijenjeno susjedno zemljište koje graniči s vlastitom parcelom, radi okrupnjavanja parcele. Iznos potpore se izračunava razmjerno površini kupljenog ili zamijenjenog poljoprivrednog zemljišta. Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 20.000,00 kn.
  • Nabava i zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica: Potpora se dodjeljuje za nabavu uzgojno valjanih nerastova i nazimica, odnosno za zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica iz vlastitog uzgoja, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave svinjogojstvom i upisani su u Upisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja. Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 15.000,00 kn.

Korisnici potpora iz proračuna Međimurske županije mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, udruge poljoprivrednih proizvođača, udruge koje se bave razvojem ruralnog područja i očuvanjem vrijednosti sela, poduzetnici i ustanove, koji u trenutku objave Javnog poziva imaju sjedište, odnosno prebivalište i čija se proizvodnja/djelatnost odvija na području Međimurske županije.

Podijeli