Javni poziv Međimurske županije za prijavu kandidata za dodjelu Županijske nagrade za...

Javni poziv Međimurske županije za prijavu kandidata za dodjelu Županijske nagrade za volontiranje u 2019. godini

Podijeli
Foto: Dino Varošanec

Međimurska županija objavila je javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu Županijske nagrade za volontiranje u 2019. godini. Pozivaju sve udruge, institucije, poduzeća koji se u svom radu susreću s osobama koji svojim volonterskim angažmanom nesebično doprinose boljitku korisnika volontiranja te ujedno i cjelokupnoj zajednici, da prijave svoje volontere.

U 2019. godini nagrada će se dodijeliti jednom najvolonteru/najvolonterki i jednoj organizaciji volontiranja. Prijave se moraju dostaviti najkasnije do 16. prosinca 2019. godine.

Županijska nagrada za volontiranje dodjeljuje se za individualni doprinos kojeg volonteri i volonterke daju razvoju zajednice i poboljšanju kvalitete života na području Međimurske županije. U 2019. godini nagrada će se dodijeliti jednom najvolonteru/najvolonterki u iznosu od 1.000,00 kuna, te najboljoj organizaciji volontiranja u iznosu od 2.000,00 kuna.Prijave se dostavljaju na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec. Prijavu se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s natpisom: „Za natječaj Županijska nagrada za volontiranje – ne otvaraj“.

Pravilnik o Županijskoj nagradi za volontiranje u 2019. godini te tekst Javnog poziva za prijavu kandidata s prilozima (obrasci za prijavu i izjava kandidata o ne primanju naknade za volonterski rad) naći ćete na službenim stranicama Međimurske županije. 

Svečanost proglašenja najvolontera/najvolonterke i najbolje organizacije volontiranja i dodjele nagrade održat će se 21. prosinca u sklopu Sajma dobrote u Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec.

Podijeli