Građani Međimurja u središtu ankete o stanju sigurnosti

Građani Međimurja u središtu ankete o stanju sigurnosti

Podijeli

U sklopu redovne konferencije za medije Policijske uprave međimurske, zamjenica međimurskog župana Sandra Herman i savjetnik ministra unutarnjih poslova, Vladimir Faber predstavili su istraživanje o stanju sigurnosti koje će se provodit u Međimurskoj županiji

Istraživanje će provoditi PU međimurska u suradnji s Međimurskom županijom, a istraživanje je pripremljeno u suradnji s poznatom kriminologinjom Irenom Cajner-Mraović. Na terenu, istraživanje će putem upitnika za građane provoditi članovi Udruge „Sfera“. Radi se o istraživanju javnog mnijenja kojim se želi utvrditi stvarno stanje sigurnosti i kvalitete života žitelja Međimurske županije. Cjeline istraživanja obuhvatit će mjere samozaštite građana, probleme i kvalitetu života, strah od kriminala, ranije viktimizacije, odgovornost za sigurnost i kvalitetu života, vidljivost/prisutnost policije, socijalnu koheziju i sociodemografske varijable.

Faber i Herman su upozorili građane da će tijekom ovog tjedna na području Međimurske županije, u anketni upitnik biti uključeno 560 obitelji, najviše na području Grada Čakovca, a zatim i u svim drugim gradovima i općinama. Brojke na statističkim tabelama i one u stvarnosti, često se ne poklapaju i odskaču, pa bi ova anketa trebala poslužiti kao prikaz stvarnog stanja na terenu, a zatim i pružiti određene smjernice u kreiranju što boljeg stanja sigurnosti. Svi anketari su obučeni za ispitivanje i akreditirani te ih građani s povjerenjem mogu pustiti u svoje domove, napominju u PU međimurskoj.

Podijeli