Grad Čakovec objavio javni poziv za financijske potpore udruga s područja grada

Grad Čakovec objavio javni poziv za financijske potpore udruga s područja grada

Podijeli

Grad Čakovec objavio je  Javni poziv za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2020. godini i Javni poziv za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima zadovoljavanju javnih potreba u mjesnoj samoupravi u 2020. godini.

Preko njih Grad Čakovec sufinancira udruge koje djeluju na njegovom području, a otvoren je do 10. siječnja 2020. godine.

U proračunu Grada Čakovca za oba je natječaja osigurano ukupno 6 802 700,00 kuna.

Natječaj je, kao što je to bilo i prijašnjih godina, podijeljen na osam prioritetnih područja: Obrazovanje i odgoj, Tehnička kultura, promet, protupožarna zaštita, Kultura, Udruge građana, zdravstvena zaštita i vjerske organizacije, Djeca i mladi, Programi zdravstva te Poljoprivreda i ruralni razvoj. Pristigle prijave će se po završetku roka uputiti komisijama za svako prioritetno područje, odnosno Vijećima Gradskih kotareva i Mjesnih odbora. Svaka će se prijava ocijeniti te će joj se dodijeliti određeni broj bodova.

Potpisivanje Ugovora će se organizirati početkom veljače, a za programe koji se održavaju u siječnju predviđena je mogućnost privremenog financiranja.
Gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač i ove godine poziva sve udruge da se na Javne pozive jave sa svojim programima i projektima, te tako i u idućoj proračunskoj godini svojim aktivnostima pridonesu društvenom životu Grada i obogate zanimljive sadržaje koji su na raspolaganju svim građanima.

Sva je potrebna dokumentacija objavljena na gradskim mrežnim stranicama, a udruge ju mogu podići i u Gradskoj upravi. Također, djelatnici Upravnog odjela su tijekom trajanja javnog poziva na raspolaganju za sve potrebne informacije i pojašnjenja.

Podijeli