Grad Čakovec kreće u uređenje nove stambeno – gospodarske zone u Mihovljanu

Grad Čakovec kreće u uređenje nove stambeno – gospodarske zone u Mihovljanu

Podijeli

Grad Čakovec je na natječaj za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, odnosno operacije „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“, prijavio projekt “Izgradnja prometnica u zoni „Brezje“ u naselju Mihovljan”. Projekt je ocijenjen prihvatljivim te je za ovu namjenu Gradu dodijeljeno 4,6 milijuna kuna za uređenje komunalne infrastrukture u tom dijelu Mihovljana. Urediti će se prometnice, izvesti oborinska odvodnja, a dodijeljena sredstva utrošiti će se i za nadzor nad izvođenjem radova. Na tom će se području otvoriti 107 novih gradilišta, koja će biti komunalno opremljena, što će dodatno doprinijeti atraktivnosti prostora. Kako je riječ o području mješovite gradnje, tamo se mogu graditi i stambeno-poslovne građevine u svrhu zadržavanja i privlačenja stanovništva, no takve gospodarske aktivnost ne smiju ometati stanovanje. Građevinska dozvola izdana je prije dvije i pol godine, tako da će radovi započeti sa završetkom postupka javne nabave, odnosno već ove građevinske sezone. Krajem ovog mjeseca organizirati će se sastanak sa komunalnim tvrtkama, kako bi se tijekom gradnje uredila i ostala komunalna infrastruktura, poput električne i plinske mreže. Natječaj je raspisala Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, za poticanje ruralnog razvoja u seoskim sredinama.

Podijeli