Gotovo 600 tisuća kuna za edukaciju o održivom gospodarenju otpadom

Gotovo 600 tisuća kuna za edukaciju o održivom gospodarenju otpadom

Podijeli

Održana je početna konferencija projekta pod nazivom  „Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Čakovca i partnera“.

Provodit će se na području Čakovca, Male Subotice, Strahoninca i Štrigove, a ukupno je vrijedan 580.000 kuna. Projekt će tehnički provoditi Gradska razvojna agencija „ČAKRA“. Iz kohezijskog fonda Europske unije sufinancira se 85 posto, dok ostatak osiguravaju korisnici. Projekt završava u ožujku sljedeće godine, a u sklopu njega građanima će se dijeliti letci, tiskat će se plakati, izraditi i emitirati TV i radio emisije, izraditi web stranice, održati javne tribine i radionice za djecu.

Kako je naglasio gradonačelnik Čakovca Stjepan Kovač, Čakovec i Međimurje su u Hrvatskoj poznati po odgovornom ponašanju prema okolišu, posebno vezanom uz odvajanje i sakupljanje otpada. Ovim projektom želi se povećati količina odvojeno prikupljenog otpada, a smanjiti onaj koji se trajno odlaže na odlagalište.

Već sada su Grad Čakovec i Općina Strahoninec u samom nacionalnom vrhu što se tiče postupanja s otpadom, rekao  je Kovač, te dodao da će ovaj projekt pomoći općinama Mala Subotica i Štrigova da i oni svoje statistike poboljšaju.

Provedbom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, građani će na području obuhvata projekta biti informirani i educirani o odgovornom gospodarenju otpadom što će doprinijeti smanjenju količine proizvedenog otpada, većem stupnju odvojenog prikupljanja komunalnog otpada na kućnom pragu te ponovnoj uporabi predmeta i kompostiranju.

Podijeli