Danas službeni posjet povjerenika za informiranje dr.sc. Zorana Pičuljana Međimurskoj županiji

Danas službeni posjet povjerenika za informiranje dr.sc. Zorana Pičuljana Međimurskoj županiji

Podijeli

U okviru edukativnog ciklusa Pristup informacijama i transparentnost tijela javne vlasti, povjerenik za informiranje dr.sc. Zoran Pičuljan sa suradnicima, danas će održat razgovor s čelnicima Međimurske županije, te provesti ciljanu edukaciju namijenjenu službenicima  za informiranje u tijelima javne vlasti koja se provodi u suradnji s Državnom školom za javnu upravu i Međimurskom županijom. Cilj edukacije i razgovora je dati odgovore na pitanja:

Zašto je pravo na pristup informacijama temelj ostvarivanja transparentne vlasti i snažan alat za borbu protiv korupcije i koja je uloga Povjerenika za informiranje?

U kojoj je mjeri Međimurska županija transparentna u svom djelovanju (kratki prikaz analize usklađenosti s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama)?

Koje su to nove obveze za tijela javne vlasti koja djeluju na području i njihove čelnike?

Podijeli